Endo White 1,2 ml

Kód: 5907553022204
Výrobce: Cerkamed
Prodejní cena:

Popis produktu:

Endo White 1,2 ml

Výrobek pro ošetření zabarvených endodonticky ošetřených zubů

Vlastnosti produktu :

  • snadná a pohodlná aplikace
  • rychlé a profesionální bělení
  • viditelný efekt během 3 - 5 dnů

Složení:
peroxid vodíku 35%, základní gel, pomocné látky

Balení:
Stříkačka s 1,2 ml a aplikátory na jedno použití

Způsob použití:

  • Rentgenový snímek posoudí kvalitu výplně kořenového kanálku a výšku okraje alveolárního výběžku
  • Otevřete komoru z jazykové ( nebo palatální ) strany. Odstraňte výplň ze zubní komory a kanálku až do takové hloubky, jak ukazuje rentgenový snímek
  • Zabezpečte otvor kanálku pomocí skloionomerního cementu s tloušťkou 1 mm, což oddělí vyplněný kanálek od bělícího gelu.
  • Našroubujte aplikátor na stříkačku s produktem. Vyplňte komoru zubu s ENDO-WHITE. Přímo na aplikovanou dávku produktu přiložte vatovou kuličku, ponechte mezeru 1-1,5 mm, abyste mohli zubní komoru uzavřít dočasným tmelem. Předejděte kontaktu produktu s měkkými tkáněmi.
  • Použijte neorganický dočasný tmel k uzavření zubní komory.
  • Postup uvedený výše by měl být opakován každé 3-5 dní dokud nebude dosaženo požadovaných výsledků. Ošetřený zub může být náchylný k mechanickému poškození, upozorněte pacienta.
  • Po dokončení ošetření vyjměte tmel uzavírající komoru a ENDO-WHITE až po skloionomerní cement uzavírající otvor kanálku.

Po odbarvovací proceduře na 14 dní umístěte netvrdnoucí hydroxid vápenatý, aby se zvýšilo pH a zpomalila se aktivita osteoklastů. Tato procedura posiluje zubní sklovinu, která byla oslabena.
Poté vyčistěte a vyplňte permanentní výplní.

Produkt má vícenásobné využití, zatímco aplikátor je pouze na jedno použití. Vícenásobné použití aplikátoru může být spojeno s rizikem sekundární infekce.

OPATŘENÍ
Při polknutí zdraví škodlivý. Způsobuje popálení pokožky a očí. Žíravina pro sliznice v ústní dutině.
V případě kontaktu okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte hodně vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte dental-dam při práci s produktem. Noste rukavice, ochranné brýle a oblečení. Produkt užívejte pouze u endodonticky ošetřených umrtvených zubů se žádnými známkami bolesti nebo zánětu.
Pokud je léčba nezbytná, nejprve poskytněte endodontické ošetření a vyplňte kanálek permanentní výplní. Neumísťujte ENDO-WHITE pod hranici okraje alveolárního výběžku.
Zabezpečte výplň kanálku pomocí skloionomerního cementu, abyste jej ochránili před odbarvovacím činidlem.
Poté, co byla komora uzavřena, zkontrolujte zda přední a boční pohyby dolní čelisti nezpůsobují abrazi tmelu, což by mohlo vést k úniku do měkkých tkání.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Defekty tvrdých částí zubu spojené s rizikem fraktury je třeba prosteticky stabilizovat ( např. částečnou korunkou )
Hluboké praskliny nebo trhliny skloviny ve tvrdých částech zubu může zmírnit vnější difúze H2O2.
Před zahájením procedury je třeba ošetřit kanálky, které byly špatně vyplněny. Jakékoli patologické poškození ( např. zánět periapikálních tkání ) musí být ošetřen ještě před ošetřením nesprávně vyplněných kanálků.
Radiologické poškození
Výplně jako stříbrné čepy, korunky nebo šrouby musí býz odstraněny, jinak nebude možné provést odbarvení správně.
V následujících případech se vnitřní odbarvení nedoporučuje :
Vzniklo-li zabarvení kvůli rozsáhlé výplni korunek ( např. amalgám, zlato )
Vzniklo-li zabarvení kvůli stříbrným oxidům ( stříbrné čepy v korunkách ), jelikož tyto je téměř nemožné odbarvit
Nepoužívejte ENDO-WHITE u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.
Nepoužívejte u dětí do 18 let věku. Nepoužívejte u těhotných žen.

Před zákrokem informujte pacienta, že výsledky nejsou vždy trvalé.
Některé zuby se mohou znovu zabarvit, čímž může dojít k opakování odbarvovací procedury, která však v některých případech nemusí být úspěšná.


SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě 2-8 °C. Při skladování při vyšší teplotě může dojít k rozkladu aktivních látek, čímž se sníží efekt ošetření ( bělící efekt ), přípravek se stane tekutějším a plyn, který se vytvoří, vytlačuje zátku ze stříkačky.

Udržujte mimo dosah dětí.
Datum exspirace je uvedeno na obalu.
Jakmile je obal otevřen, datum exspirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně zabezpečen.


DOPORUČENÍ K LIKVIDACI
Použitý obal by měl být zlikvidován nebo vrácen výrobci.


BALENÍ
Stříkačka obsahující 1,2 ml produktu, jednorázové aplikátory.

Výrobce : Cerkamed

 

Odkazy na dokumenty jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům.